Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Brzoza
Główny adres email
Marcin.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie uczenia się dorosłych w edukacji nieformalnej i pozaformlnej, w szczególności w miejscu pracy oraz w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem nowych technologii (Digital Tools). Jest autorem monografii Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. Studium przypadków (2018), współautorem monografii Exploring the virtual world of learning across generations. Information and communications technology for the educational support of immigrant youth, autorem około trzydziestu artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą oraz współredaktorem publikacji „Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność” (2012). W 2012 roku odbył staż naukowy w Aarhus University w Dani. Uczestniczył w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i seminariach. W okresie 2019-02 to 2020-08 kierował projektem Inspiring European Citizenship through Educational Technology (Erasmus+) (2017-1-UK01-KA201-036710). Wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowych Szkołach Pedagogów programu Erasmus oraz w Letnich Szkołach Młodych Pedagogów organizowanych przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję członka Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z otoczeniem Społeczno-Kulturowym i Pracodawcami. Za aktywność edukacyjną wyróżniony przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego tytułem „Kreator Innowacji” (2019).

Konto ORCID

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania

  Prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów, działalność organizacyjna.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela