Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Sosna
Główny adres email
Karolina.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • Nauczyciel akademicki, adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej

  Działalność dydaktyczna:

  - prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia na studiach I i II stopnia

  - promotor prac licencjackich

  - promotor pomocniczy prac magisterskich i doktorskich

  - realizacja projektów dydaktycznych

  - członek wydziałowej komisji ds kierunku Mikrobiologia

  Działalność naukowa:

  - prowadzenie badań naukowych w ramach grantów badawczych, badawczo-wdrożeniowych i wdrożeniowych

  - prowadzenie badań komercyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami z branży wyrobów medycznych, żywności, suplementów diety

  - popularyzacja badań naukowych w materiałach prasowych, portalach i targach branżowych

  Działalność organizacyjna i ewaluacyjna:

  - członek komitetu sterującego COST EuroMicroPh

  - ekspert, starszy specjalista ds oceny wniosków w PARP, NCBiR

  - członkostwo w towarzystwach i komitetach naukowych

  - udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela