Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Marcin Maria Topola
Główny adres email
Marcin.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone studia podyplomowe "Polski Język Migowy" na Wydziale Polonistyki w Instytucie Języka Polskiego,
 • absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Filologia polska, o specjalności Bibliotekoznawstwo i Komunikacja Społeczna.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Języki migowe na świecie, życie i kultura Głuchych.

Stanowiska
 • starszy bibliotekarz Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

  • prowadzenie (w porozumieniu z kierownikiem Oddziału) zakupu nowych wydawnictw,
  • typowanie tytułów do zakupu na podstawie katalogów wydawniczych,
  • typowanie tytułów do zakupu na podstawie dezyderatów,
  • porównywanie ofert księgarskich,
  • kontakt z dostawcami,
  • opracowywanie rachunków pod względem merytorycznym i formalnym,
  • wstępne opracowanie książek w systemie bibliotecznym,
  • uzgadnianie przydziału publikacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  • odbiór i selekcja poczty.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela