Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Maria Klon
Główny adres email
Agnieszka.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ - ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku: Prawo oraz na kierunku: Administracja;
 • Absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa;
 • Zatrudniona na stanowisku adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA UŁ;
 • Uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego - prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego.
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
 • zainteresowania badawcze: prawo administracyjne, prawo ochrony zdrowia, prawo farmaceutyczne
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Prawa Administracyjnego

  Pracownik naukowo badawczy - obowiązki:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa administracyjnego (w szczególności: wykładu "Prawo administracyjne cz. szczególna", konwersatoriów: "Administracyjnoprawny status obywatela polskiego", "Prawo działania organizacji pozarządowych", "Prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych", "Prawo przeciwdziałania uzależnieniom - ochrona zdrowia", seminarium magisterskiego: "Prawo administracyjne");
  • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  • Aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Wydziału, organizacją konferencji, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych (np. opiekuna I roku dla Kierunku Administracja);
  • Wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela