Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Magdalena Maria Dąb
Główny adres email
Magdalena.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • 2008 Stacjonarne studia doktoranckie Ekonomii, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria, praca doktorska na temat: ”Empiryczne modele cen równowagi rynku kapitału finansowego" napisana w Katedrze Ekonometrii pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Władysława Milo
 • 2003 - Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności: Ekonometria, zakończone dyplomem magistra Ekonomii
Osiągnięcia naukowe
 • 2009 – Główna Nagroda Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na pracę doktorską na temat teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.
 • 2011 - Nagroda Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana za książkę Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy, wyd. PWN, Warszawa 2010
Granty badawcze
 • 2006 – 2009 – udział w projekcie nr N 111 017 31/2047, Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy, Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011 – 2013 – projekt nr 5294/B/H03/2011/40, Ekonometryczna analiza wpływu zmian strukturalnych oraz oczekiwań na polskim rynku finansowym na sferę realną gospodarki, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
 • 2014 - zespołowy projekt badawczy Narodowego Banku Polskiego „Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu”

http://www.katek.uni.lodz.pl/?q=pl/pracownicy/Magd...

Zainteresowania naukowe

Makroekonometria, rynki finansowe, polityka monetarna, kursy walutowe, ceny, analizy społeczno-gospodarcze. Ekonometryczne modele strukturalne, symulacje, optymalne sterowanie, modele klasy VAR/VECM, kointegracja. Prognozowanie, analiza szeregów czasowych, metody filtracji danych

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Ekonometrii

  Pracownik naukowo-dydaktyczny

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela