Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Dagmara Maria Topola

email: Dagmara.Topola@sgsp.sgsp

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dagmara Maria Topola
Główny adres email
Dagmara.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures, Gemma);
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
  • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów i studentek;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
  • przeprowadzanie konsultacji ze studentami i studentkami;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych.

  Pełnione dodatkowe funkcje:

  • członkini Rady Wydziału Filologicznego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela