Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Dąb
Główny adres email
Agnieszka.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

  Sprawowane funkcje: przedstawiciel UŁ w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

  Zainteresowania naukowe: ekonomia środowiska, ochrona środowiska, polityka miejska, gospodarka przestrzenna

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in: Ekonomia środowiska, Ekoinnowacje w mieście, Polityka miejska, Rewitalizacja miast, Planowanie rozwoju miast

  Współpraca z otoczeniem: przygotowanie opracowań strategicznych tj.: Lokalne Programy Rewitalizacji (Rawa Maz., Uniejów), Strategie rozwoju dla gmin/powiatów (powiat wieluński, Kościerzyna, powiat kolneński i in.), Strategia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Diagnoza Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela