Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Badań Kulturowych

  - badania w ramach American Studies, Gender Studies, kultroznawstwa i medioznawstwa

  - zainteresowania badawcze: interdyscyplinarne badania nad telewizją z perspektywy kulturoznawczej i postkolonialnej; dyskursy telewizyjne po 11 września 2001 r. w kontekście medialnego wizerunku wojny z terroryzmem i mniejszości muzułmańskiej; historia imigracji do Stanów Zjednoczonych; mniejszości etniczne, rasowe i religijne w Stanach Zjednoczonych i ich kulturowe przedstawienia; kulturotwórcze i edukacyjne role współczesnych mediów – zagadnienia edukacji medialnej i antydyskryminacyjnej; wizerunki kobiet i mniejszości we współczesnych mediach; narracje medialne na temat uchodźców

  - koorynacja i udział w projektach międzynarodowych, m.in.: RESET - Redesigning Gender and Scientific Excellence Together, GEMMA - Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies, GRACE - Gender and Cultures of Equality in Europe.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela