Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Renata Sosna
Główny adres email
Renata.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

  Bieżąca obsługa sekretariatów: Katedry Zarządzania Miastem i Regionem i Katedry Informatyki

  Obsługa administracyjno-biurowa Katedr

  Bieżąca obsługa korespondencji e-mail i tradycyjnej.

  Obsługa finansowa Katedr

  Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr

  Prace związane z „obsługą” majątku Katedry, a w szczególności:

  • ewidencja środków finansowych i rzeczowych Katedry,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
  • prace związane z zaopatrzeniem Katedry w materiały i przedmioty trwałe i nietrwałe,

  Prace związane z aktywnością naukową i badawczą pracowników Katedr

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela