Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Bogna Dąb
Główny adres email
Bogna.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Chemii Organicznej

  pracownik badawczo-dydaktyczny

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia,
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, publikowanie wyników badań
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • opieka merytoryczna nad doktorantami
  • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
  • praca w komisjach wydziałowych i rektorskich
  • działania na rzecz umiędzynarodowienia Wydziału
  • koordynacja działań programów mobilnościowych na Wydziale (Erasmus+, Mobility direct)
  • kierowanie zespołem ds. mobilności studentów
  • współpraca z Centrum Promocji UŁ
  • kierowanie zespołem ds. Promocji Wydziału
  • współpraca z Radą Biznesu przy Wydziale Chemii
  • prace związane z kierowaniem Katedrą Chemii Organicznej

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela