Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Majątkiem

  • prowadzę nadzór nad działaniami zapewniającymi utrzymanie właściwego stanu technicznego powierzonych budynków i bezpieczeństwa ich użytkowania
  • prowadzę bieżący monitoring stanu technicznego budynków i zgłaszam potrzeby inwestycyjne/remontowe
  • prowadzę nadzór nad firmami świadczącymi w uczelni usługi tj. ochrony, sprzątania, wywozu odpadów
  • ustalam potrzeby remontowe oraz inwestycyjne w podległych budynkach
  • sporządzam umowy najmu, dzierżawy i użyczenia dot. administrowanych nieruchomości
  • opracowuję sprawozdania, plany budżetu itp.
  • nadzoruję bezpośrednio pracą podległego personelu (pracownicy obsługi gospodarczej)
  • w zakresie bieżącej obsługi gospodarczej - prowadzę nadzór m.in. nad przeprowadzkami, drobnymi remontami, naprawami w podległych budynkach
  • prowadzę ewidencję środków trwałych, pozostałych środków zlokalizowanych w budynkach adm. centralnej (budynki Rektoratów)
  • przygotowuję postępowania przetargowe, plany zakupowe dla budynków i w zakresie zadań działu
  • prowadzę i aktualizuję stronę internetową jednostki
  • odpowiadam za publikację w prasie ogłoszeń jednostki
  • współpracuję z innymi jednostkami przy organizacji imprez, spotkań i konferencji, odbywających się w budynkach adm.centralnej i na terenie Uczelni
  • sprawuję nadzór nad jednostkami CZM.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela