Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

  Sprawowane funkcje:

  • członek Rady Wydziału Chemii UŁ
  • członek Rady Bibliotecznej UŁ
  • członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UŁ

  Zakres zadań:

  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
  • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela