Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mariusz Klon
Główny adres email
Mariusz.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończone magisterskie studia historyczne na Wydziałe Historii Uniwersytetu Łódzkiego (1993-1998).

Ukończone studia podyplomiowe na kierunku "Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo" na Uniwersytecie Łódzkiem (2007)

Osiągnięcia naukowe

Udział w projekcie Sekcji Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich :Bibliografia fonografii polskiej : źródła do badań fonografii polskiej od 1878 do czasów współczesnych" w latach 2019-2020.

Udział w opracowywaniu nowych formatów rekordów bibliograficznych jako koordynator i redaktor dwóch formatów:

- "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla druków muzycznych",

- Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentów dźwiękowych".

Projekt miał miejsce w latach 2017-2020.

Opracowanie ponad 19 tys. rekordów bibliograficznych w systemie Virtua dla NUKATu (katalogu polskich polskich zbiorów bibliotek naukowych).

Opracowanie ponad 19 tys. haseł dla kartoteki haseł wzorcowych NUKAT.


Zainteresowania naukowe

Muzyka.

Historia.

Literatura.

Film.

Stanowiska
 • kustosz biblioteczny Sekcja Muzykaliów

  Gromadzenie zbiorów muzycznych i dźwiękowych.

  Współpraca przy zakupie zbiorów muzycznych.

  Opracowanie zbiorów muzycznych:

  - Prowadzenie inwentarza druków muzycznych,

  - katalogowania druków muzycznych i dokumentów dźwiękowych w systemie Symphony / Virtua,

  korekta opisów bibliograficznych i haseł wzorcowych opracowywanych przez współpracowników, nadzór nad katalogami i kartotekami Sekcji.

  Magazynowanie zbiorów:

  - nadzór nad magazynem zbiorów muzycznych,,

  - organizacja i prowadzenie księgozbioru podręcznego,

  - współpraca z konserwatorem i introligatornią,

  - nadzór nad pracami dotyczącymi reprografii.

  Udostępnianie zbiorów:

  - pełnienie dyżórów ogólnych,

  - obsługa czytelników indywidualnych i zbiorowych,'obsługa sali nagrań,

  - opracowanie kwerend i zestawień tematycznych.

  Prace związane z działalnością naukową i dydaktyczną:

  - opracowywanie materiałów bibliograficznych i informacyjnych dotyczących zbiortó muzycznych,

  - przygotowywanie materiałów do ćwiczeń dla studentów,

  - prowadzenie szkoleń i prezentacji nt. zbiorów muzycznych.


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela