Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jan Sosna
Główny adres email
Jan.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracę na Uniwersytecie Łódzkim rozpocząłem w roku 1987 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Administracyjnego UŁ ds. Technicznych. Funkcję Zastępcy Kanclerza UŁ ds. Technicznych pełnię od roku 2005.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. technicznych Pion z-cy Kanclerza ds. technicznych

  Do moich obowiązków należy:

  - reprezentowanie Uniwersytetu Łódzkiego oraz koordynacja i organizacja działalności Uczelni w zakresie:

  1. eksploatacji i technicznej obsługi Uczelni,

  2. przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,

  3. przygotowanie planu remontów i pełnej jego realizacji,

  4. prowadzenie gospodarki nieruchomościami (w zakresie stanu posiadania i tytułu posiadania),

  5. zaspokajania potrzeb transportowych i przewozowych wszystkich jednostek organizacyjnych UŁ

  6. telekomunikacji UŁ

  7. ochrony przeciwpożarowej.  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela