Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jarosław Sosna
Główny adres email
Jarosław.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

2015 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy";

Od 2004 roku pracuje na Wydziale Zarządzania UŁ w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej;

2001 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy Przyczyny likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego". Promotor: prof. dr hab. Bogdan Piasecki;

Europejski Program Doktorski w Zakresie Przedsiębiorczości i Zarządzania Małymi Firmami - Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania) oraz Växjö University (Szwecja) - (1997);
Osiągnięcia naukowe
 • Indywidualna Nagroda Rektora UŁ III stopnia za monografię „Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy" (2015)
 • Zespołowa Nagroda Rektora UŁ III stopnia za podręcznik "Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka" (2017)
Zainteresowania naukowe

Przedsiębiorczość

 • Przedsiębiorczość drugiej szansy,
 • Przedsiębiorczość społeczna,
 • Proces przedsiębiorczy,
 • Zachowania przedsiębiorcze.

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw sektora MSP

 • Strategie rozwoju,
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP,
 • Innowacyjność i innowacje w procesie rozwoju firm sektora MSP,
 • Finansowanie rozwoju firm sektora MSP,
 • Modele biznesowe.
Wsparcie MSP
 • Doradztwo dla firm sektora MSP,
 • Formy i systemy wsparcia MSP.
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

  Zakres obowiązków:

  • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • prace organizacyjne.

  Funkcje pełnione na Wydziale Zarządzania oraz na Uniwersytecie Łódzkim:

  1. Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
  3. Członek I Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ
  4. Kierownik Kierunku Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami
  5. Członek Rady Bibliotecznej UŁ
  6. Kierownik Centrum Przedsiębiorczości

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela