Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Dorota Dąb
Główny adres email
Dorota.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

W 2000 roku uzyskałam tytuł magistra biologii w zakresie fizjologii i biotechnologii. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii komórki został mi nadany we wrześniu 2003 roku. Po doktoracie zostałam zatrudniona w Katedrze Cytofizjologii Wydziału BiOŚ, gdzie pracuję do dziś. Stopień doktora habilitowanego uzyskałam w roku 2017, a półtora roku później - zatrudniono mnie na stanowisku profesora uczelni.


Dane szczegółowe:

2000 r. - tytuł magistra biologii w zakresie fizjologii i biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki;
Tytuł pracy magisterskiej: Zawartość nadtlenku wodoru i aktywność: dysmutazy i oksydazy/peroksydazy NADH w liściach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) traktowanych kwasem beta-aminomasłowym i zakażonych Botrytis cinerea Pers
Promotor pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Henryk Urbanek

2003 r. - stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii komórki nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, z dnia 30 września 2003 roku;
Tytuł rozprawy doktorskiej: Indukcja przedwczesnej kondensacji chromosomów w komórkach merystemów korzeni Vicia faba
Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Janusz Maszewski
Rozprawa nagrodzona nagrodą Rektora UŁ

2017 r. - stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku;
Tytuł osiągnięcia naukowego: Zachowanie się chromatyny w warunkach stresu replikacyjnego i podczas przedwczesnej kondensacji chromosomów (Chromatin behavior during replication stress and premature chromosome condensation)
Nagroda Rektora UŁ.
Osiągnięcia naukowe

Udział w projektach badawczych:

jako kierownik/koordynator

 1. 2012-2015, koordynator projektu POMOST/BRIDGE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, PRIOTYTET I, DZIAŁANIE 1.2 – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KADROWEGO NAUKI. Numer projektu: POMOST/2011-4/8 Tytuł projektu: "Chromatin, chromatids and chromosomes during the course of prematurely induced mitoses and their behavior within the second round of the nuclear replication and division" Chromatyna, chromatydy i chromosomy podczas przedwcześnie indukowanych mitoz i ich zachowanie w kolejnej rundzie replikacji i podziału jądra;
 2. 2008-2011, kierownik projektu MNiSW/NCN (35 konkurs) Typ projektu: własny Numer projektu: N N303 355 935 Tytuł projektu: "Kompetencja przedwcześnie skondensowanej chromatyny do replikacji DNA w mitozie"

jako opiekun naukowy

 1. projekt PRELUDIUM, NCN, 2019-2023, UMO-2019/35/N/NZ3/03915 - Opracowanie modelu aktywacji miejsc origin w odpowiedzi na stres replikacyjny i indukcję przedwczesnych mitoz, z uwzględnieniem kolejnej rundy replikacji i podziału jądra

jako wykonawca

 1. 2004-2007, główny wykonawca projektu MNiSW, Typ projektu: własny, Numer projektu: 3PO4C 044 27, Tytuł projektu: "Wewnętrzne punkty kontrolne fazy S. Zależność S-M a indukcja przedwczesnych mitoz w komórkach roślinnych"
 2. 2001-2003, główny wykonawca projektu MNiSW, Typ projektu: promotorski, Numer projektu: 3PO4C 030 24, Tytuł projektu: "Indukcja przedwczesnej kondensacji chromosomów w komórkach merystematycznych Vicia faba"
 3. 2013-2016, wykonawca w projekcie dr hab. A. Balcerczyk, prof. UŁ: Numer projektu: UMO-2012/05/B/NZ2/01663, Tytuł projektu: "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej"
 4. 2019-2023, wykonawca w projekcie dr hab. A. Rogalskiej, prof. UŁ: Numer projektu: UMO-2019/34/E/NZ7/00056, Tytuł projektu: "Wykorzystanie olaparibu i inhibitorów kinazy ATR/CHK1 jako celowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycznej letalności"

Nagrody i wyróżnienia:

2019 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespołowa III stopnia, za publikacje badawczo-naukowe;

2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, indywidualna II stopnia za cykl publikacji naukowo-badawczych;

2017 - I nagroda za najlepszy poster - World Congress on Pharmacology and Chemistry of Natural Compounds, Tbilisi, Georgia;

2015 - Brązowy Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę;

2015 - III nagroda za najlepszy poster - III Konferencja MSB "Symbioza", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

2007 - Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji związanych z rozprawą doktorską;

2005 - I nagroda za najlepszy plakat - IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Łódź;

2005 - I nagroda za najlepszy plakat - 34 Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych, Olsztyn;

2003 - I nagroda za najlepszy plakat - I Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki;

2000 - III nagroda za najlepszy plakat - 38 Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zainteresowania naukowe

Prywatnie:

 • Szczęśliwa żona i szczęśliwa mama (Córka, ur. 2009, Syn, ur. 2012);
 • Z zamiłowania - ogrodnik :)
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Cytofizjologii

  Pełnomocnictwa: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ds. Studenckich Kół Naukowych;
  W ramach funduszy przyznanych przez Dziekana Wydziału BiOŚ, członkowie Studenckich Kół Naukowych naszego Wydziału (studenci i doktoranci) mogą u mnie aplikować o dofinansowanie działalności naukowej (np. czynnego udziału w konferencjach naukowych, drobnych odczynników itp.).

  Komisje Senackie: Komisja Dyscyplinarna dla Studentów na kadencję 2021 - 2024 (członek);

  Komisja Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne (członek);

  Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (sekretarz).

  W ramach obowiązków zawodowych prowadzę badania naukowe (o charakterze podstawowym i aplikacyjnym), realizuję projekty badawcze (w ramach własnego zespołu - oraz we współpracy z badaczami z Wydziału BiOŚ, a także w ramach współpracy zewnętrznej - zarówno krajowej, jak i zagranicznej [Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Studenckie Granty Badawcze]).

  Zajmuję się regulacją mitotycznego cyklu komórkowego. Od roku 2000, z pasją, badam zjawisko przedwczesnej kondensacji chromosomów (ang. premature chromosome condensation, PCC) - indukowanej kofeiną i estrami forbolu (w warunkach permanentnego stresu replikacyjnego). Od roku 2019 - w ramach doktoratu mgr inż. Marceliny W. Musiałek oraz realizacji projektu NCN - zajmujemy się stresem replikacyjnym, opracowując model aktywacji miejsc origin w warunkach stresu wywołanego hydroksymocznikiem.

  Jestem specjalistką obrazowania mikroskopowego. Badam architekturę jąder interfazowych i chromosomów mitotycznych z wykorzystaniem większości znanych typów mikroskopii - od mikroskopii świetlnej poczynając (moja ulubiona) na mikroskopii superrozdzielczej kończąc (moja ostatnia fascynacja). Aktualnie wkraczam w świat zaawansowanej cytogenetyki molekularnej analizując strukturę jądra komórkowego w 3D/4D, m.in. za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, w tym superrozdzielczej i obrazowania żywych komórek.

  Uczestniczę w procesie kształcenia studentów. Prowadzę wykłady, ćwiczenia, seminaria (w tym interdyscyplinarne) i laboratoria na kierunkach: Biologia, Biotechnologia i EkoMiasto - dla studentów I, II oraz III stopnia.

  Jestem opiekunem jednego z zespołów studenckich Sekcji Biologii Komórki "HOMUNCULUS", działającej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ.

  Od października 2019 roku jestem promotorem mgr inż. Marceliny W. Musiałek (doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ, aktualnie: na drugim roku kształcenia).


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela