Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krystyna Maria Sosna
Główny adres email
Krystyna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem językoznawcą. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki. Prowadzę zajęcia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, a także seminaria licencjackie i magisterskie. Moje zainteresowania badawcze to współczesne językoznawstwo rosyjskie (także w aspekcie porównawczym).

Osiągnięcia naukowe

Moje osiągnięcia naukowe to publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych w liczbie 50. Największym moim osiągnięciem naukowym jest napisanie rozprawy habilitacyjnej pt. "Kontaminacje leksykalne. Struktura - sens - pragmatyka" (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów)" i uzyskanie w 2017 roku stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania językoznawcze to: semantyka i stylistyka tekstu, frazeologia i frazematyka rosyjska i polska, innowacje frazeologiczne, kontaminacja leksykalna, język mediów, humor językowy, język dziecka, leksyka i frazeologia obsceniczna, onomastyka.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Językoznawstwa

  Pracuję na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. W zakresie moich obowiązków jest praca naukowa i dydaktyczna, w tym: pisanie publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych, prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich. Pełnione funkcje: koordynator programu Erasmus+ na kierunku Filologia rosyjska.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela