Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Maria Brzoza
Główny adres email
Anna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Prof. UŁ dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk

Psycholog, dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2019-2020 Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Instytutu Dydaktycznego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, kontraktu psychologicznego, wysoce efektywnych systemów pracy HPWS. Kierowałam 11 projektami międzynarodowymi i przewodniczyłam pracom sześciu zespołów badawczych m.in. w ramach grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki, finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektów unijnych HORYZONT 2020 i finansowanych z Funduszy Norweskich. Prowadzę szeroką działalność ekspercką, jestem recenzentem, ekspertem zewnętrznym oraz członkiem zespołu ekspertów w NCN oraz w NAWA. Członkinią Eurasia Business and Economics Society. Autorką ponad 100 artykułów naukowych, autorką i współautorką dziewięciu monografii naukowych. W latach 2005–2016 współorganizatorką i audytorką w ogólnopolskim konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 • przygotowywanie i realizacja zajęć dydaktycznych z obszaru m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji społecznych, podstaw psychologii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, na przykład:
 • - Creativity i Personnel Activities;

  - Creativity in Business.

 • prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań naukowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych w tym zarządzania kontraktem psychologicznym;
 • opieka naukowa nad doktorantami;
 • kierowanie oraz udział w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz publikacja wyników badań;
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Instytutu i Wydziału.
 • Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela