Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Sosna
Główny adres email
Aleksandra.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Pracuję na astawisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzę zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii, makroekonomii zaawansowanej oraz ekonomii rynku pracy. Moje badania naukowe dotyczą przede wszystkim rynku pracy, w szczególności regionalnych aspektów rynków pracy, elastyczności zatrudnienia oraz skutków wzrostu płacy minimalnej. Od 2018 roku realizuję projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dotyczący skutków zmian jednolitej w skali kraju płacy minimalnej na regionalne rynki pracy.

Osiągnięcia naukowe

Publikacje z ostatnich lat:

Broniatowska Paulina, Majchrowska Aleksandra, Nasiński Maciej (2020) Age Structure of Employment and Wages.An Analysis Across Occupational Groups, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 3, 227-250.

Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2019) Ageing of the Workforce and Wages—Does the Type of Occupation Matter? Eastern European Economics, 57(4), 331-348.

Strawiński Paweł, Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2018b) Occupational segregation and wage differences: the case of Poland, International Journal of Manpower, 39(3), 378-397.

Strawiński Paweł, Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina (2018a) Wage returns to difference education levels. Evidence from Poland, Ekonomista, 1, 25-49.

Majchrowska Aleksandra, Strawiński Paweł (2018) Impact of minimum wage increase on gender wage gap: Case of Poland, Economic Modelling, 70, 174-185.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze dotyczą różnych aspektów regionalnych i krajowych rynków pracy.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Makroekonomii

  Pracownik naukowo-dydaktyczny.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela