Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Topola
Główny adres email
Małgorzata.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Od początku 5-letnich studiów magisterskich (1990 r.) jestem związana z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska (obecna nazwa). W latach 1996-2000 byłam słuchaczką Studium Doktoranckiego Ekologii i Ochrony Środowiska, które zakończyłam złożeniem pracy doktorskiej we wrześniu 2000 r. i obroną w marcu 2001 r. Od 2001 r. pracowałam na stanowisku adiunkta, a później starszego wykładowcy, aż do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w 2018 r. Obecnie jestem zatrudniona w UŁ na 1/2 etatu.

Osiągnięcia naukowe

nagrody Rektora UŁ, I i II stopnia, za książkę (Mikroskopijne grzyby pasożytnicze w zbiorowiskach roślinnych Wyżyny Częstochowskiej) i zbiorowa za cykl publikacji. Nagroda Rektora UMCS za książkę (A Preliminary Checklist of Micromycetes in Poland, Mułenko W., Majewski T., M. Ruszkiewicz-Michalska, eds).

Zainteresowania naukowe
 • ekologia i taksonomia grzybów mikroskopijnych związanych troficznie (pasożytniczo, symbiotycznie) z roślinami i bezkręgowcami
 • obce i inwazyjne gatunki grzybów
 • mikromycetes związane z roślinami obcego pochodzenia - adaptacja gatunków rodzimych do obcych żywicieli, hipotezy host-jumping i enemy-release
 • pozytywna i negatywna rola grzybów w zrównoważonym rolnictwie
Stanowiska
 • specjalista Katedra Algologii i Mykologii

  Badania naukowe zgodne z profilem Katedry Algologii i Mykologii, skoncentrowane na grzybach mikroskopijnych związanych z roślinami.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela