Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jacek Brzoza
Główny adres email
Jacek.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jacek Reginia-Zacharski –politolog i historyk, specjalista w zakresie historii stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Rozprawę doktorską „Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917-1923” obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym i uzyskał stopień doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, w specjalności - historia stosunków międzynarodowych (2000). Rozprawa ukazała się drukiem w Wydawnictwie Adam Marszałek w 2004r.

W marcu 2001 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politologicznych na WSMiP UŁ

W 2015 roku monografia: "Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy-cele-modele-teorie" została uznana przez Radę Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za podstawę do nadania Jackowi Regini-Zacharskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych (dyscyplina: nauki o polityce, specjalność: konflikty międzynarodowe).

W latach 2016-2019 pełnił na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego funkcję prodziekana ds. nauczania

Obecnie Jacek Reginia-Zacharski jest profesorem UŁ i kierownikiem Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce wojny i pokoju, konfliktów międzynarodowych, bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i ponadnarodowym (w tym działalność organizacji międzynarodowych). W ostatnim czasie rozwijane są również badania w zakresie studiów strategicznych. Osobnym obszarem badawczych, stanowiącym łącznik między wyżej wskazanymi pozostają zagadnienia geopolityki, geostrategii i ładu międzynarodowego.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela