Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agnieszka Brzoza
Główny adres email
Agnieszka.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Życiorys zawodowy:

1991-1997 – asystent w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Demografii UŁ,
1997– uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych,
1997-2006 – adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych UŁ,
2002-2003 – staż naukowy w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie,
2006 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie ekonomii – statystyki,
obecnie – profesor UŁ w Katedrze Demografii.
Osiągnięcia naukowe
 • Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie analizy historii zdarzeń i wielowymiarowej analizy statystycznej
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN (kadencje 2016 - 2019 oraz 2020 - 2023)
 • Kierownik 5 grantów naukowych przyznanych przez Prezydenta m. Łodzi, MNiSzW, NCN (w latach 2009 - 2020)
 • Prodziekan ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (w latach 2012/13 - 2015/16)Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • analiza i prognozowanie umieralności,
 • analiza historii zdarzeń,
 • statystyczne metody eksploracji danych (data mining),
 • wielowymiarowa analiza statystyczna.
Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Demografii

  1. Działalność naukowo-dydaktyczna

  2. Działalność organizacyjna

  3. Kierowanie Katedrą Demografii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

  Uwaga: Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, kontakt zdalny w godzinach pracy za pośrednictwem MS Teams lub poczty e-mail.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela