Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Jarosław Maria Sosna
Główny adres email
Jarosław.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłem w 1989 r. i następnie zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta. Kolejnym etapem była obrona pracy doktorskiej w 1996 roku. W latach 1997-1998 odbyłem staż podoktorski na Uniwersytecie w Zurychu i w latach 2001-2002 na Uniwersytecie Północnego Teksasu w Denton. W 2009 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego i zająłem stanowisko profesora UŁ. Obecne zainteresowania badawcze obejmują syntezę i właściwości związków makrocyklicznych takich jak, etery koronowe i kryptandy, a także chemię związków heterocyklicznych oraz reaktywne związki przejściowe.

Osiągnięcia naukowe

Praca doktorska w 1996 r. Staże podoktorskie - University of Zurych, University of North Texas. Habilitacja 2009 r. Ogólna liczba publikacji naukowych (oryginalnych, przeglądowych i innych) to ok. 90 pozycji. Cztery Nagrody zespołowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz kilkukrotnie Nagrodę Rektora UŁ.

Zainteresowania naukowe

Badania naukowe w obszarze syntezy organicznej obejmujące chemię m. in. związków makrocyklicznych, .

Dydaktyka w obszarze chemii organicznej na wszystkich stopniach studiów oraz spektroskopii, strategii w syntezie organicznej, nomenkalatury chemicznej.

Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Związków Heteroorganicznych

  Profesor uczelni w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii. Zajęcia dydaktyczne z chemii organicznej ze studentami wszystkich kierunków i specjalności. Badania naukowe w zakresie związków heteroorganicznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela