Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Sławomir Klon
Główny adres email
Sławomir.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentem filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Co prawda dyplom (z wynikiem bardzo dobrym) uzyskałem w roku 1987, ale swoją zawodową drogę związałem z Uniwersytetem Łódzkim już w 1985 r., kiedy zostałem zatrudniony w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców jako referent ds. studenckich.

Po uzyskaniu dyplomu rozpocząłem w tymże SJPdC UŁ karierę nauczyciela języka polskiego jako obcego awansując stopniowo z lektora stażysty na stanowisko starszego wykładowcy.

Jestem współautorem dwóch podręczników, tj. "Testy dla kandydatów na studia techniczne" oraz "Dwa tygodnie z polskim" oraz setek stron materiałów dydaktycznych i wewnętrznych egzaminów dla studentów / słuchaczy Studium.

Pracowałem w kilku projektach międzynarodowych m. in. "Hook up", "I spy", "On the good track", "LiMe", a obecnie jestem kierownikiem projektu "FOCAL"

Przez kilka lat byłem autorem materiałów egzaminacyjnych dla Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego i NAWA oraz egzaminatorem.

Przez lata organizowałem życie kulturalne i społeczne studentów / słuchaczy Studium.

Współpracuję z BWZ w organizacji zajęć kulturalnych dla studentów wymiany międzynarodowej.

Osiągnięcia naukowe

Jestem dwukrotnym laureatem Nagrody Rektora III stopnia - 2009 i 2019

Otrzymałem Złotą Odznakę UŁ 2011 oraz Medal "W Służbie Społeczeństwu i Nauce"

Zainteresowania naukowe

Interesuję się językoznawstwem, a szczególnie glottodydaktyką, wielokulturowością, historią i wszystkim, co wyda mi się interesujące.

Najbardziej lubię spacery po lesie i kontakt z naturą.

Stanowiska
 • starszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Zespół Nauczania Progowego

  Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców pragnących podjąć studia wyższe w Polsce.

  Tworzenie materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych

  Tworzenie programów kursów.

  Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla studentów wymiany międzynarodowej w UŁ

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela