Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Róża Maria Topola
Główny adres email
Róża.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy bibliotekarz Oddział Opracowania Zbiorów

  Opracowanie charakterystyki rzeczowej opisów bibliograficznych druków zwartych i wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT.

  Tworzenie wzorcowych haseł uniwersalnych; korporatywnych, osobowych, tytułów ujednoliconych, haseł typu Autor.Tytuł do Centralnej Kartoteki Haseł Formalnych NUKAT.

  Tworzenie i redakcja słownictwa języka informacyjno-wyszukiwawczego KABA:

  - tworzenie rekordów haseł przedmiotowych rozwiniętych (zdań jhp KABA),

  - tworzenie rekordów haseł wzorcowych dla nazw pospolitych,

  - tworzenie rekordów haseł wzorcowych dla nazw geograficznych,

  - tworzenie rekordów haseł wzorcowych dla określników jhp KABA (rzeczowych, chronologicznych, geograficznych i formalnych),

  - tworzenie rekordów haseł wzorcowych formalnych określających gatunek/formę dzieła i typ publikacji.

  Korekta poprawności i zgodności z formatem MARC 21 haseł wzorcowych uniwersalnych i przedmiotowych.

  Członkostwo i udział w pracach Zespołu Konsultacyjnego Języka haseł przedmiotowych KABA przy Centrum NUKAT w Warszawie;

  - uczestnictwo w zebraniach Zespołu,

  - konsultowanie decyzji dotyczących zasad tworzenia, stosowania oraz rozwoju języka,

  - modyfikacja i ujednolicenie jhp KABA,

  - opracowanie gramatyki (semantyki i składni) jhp KABA,

  - koordynacja zgodności jhp KABA z językami haseł przedmiotowych RAMEAU i LCSH.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela