Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wojciech Maria Topola
Główny adres email
Wojciech.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Na UŁ pracuję od 1985 roku. Cały czas związany jestem z geografią. Od kilkunastu lat kieruję Pracownią Technik Komputerowych i Graficznych na WNG, która odpowiada za funkcjonowanie infrastruktury i usług sieciowych na wydziale, obsługę pracowni komputerowych, auli i sprzętu komputerowego w salach dydaktycznych.

Obecnie pracuję na etacie dydaktycznym, jednak w swoim dorobku mam kilkadziesiąt publikacji. Najważniejsze z nich udostępnione są na moim profilu:

https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Retk...

oraz

https://scholar.google.pl/citations?hl=en&user=ned...


Osiągnięcia naukowe

Doktorat nt. Przemian na rynku pracy województw Polski Środkowej w okresie przechodzenia gospodarki do systemu rynkowego

Atlas miasta Łodzi (współautor)

Książka: Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi. (współautor)

Książka: Społeczeństwo Informacyjne w Polsce (redakcja)

Książka: Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka. (autor)

Promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

Zainteresowania naukowe

Cyberprzestrzeń - jako nowy obszar zainteresowania geografów (cybergeografów)

GIS i systemy informacji przestrzennej

WebGis - udostępnianie danych przestrzennych w sieci

Tworzenie aplikacji mobilnych

Prywatnie:

Żeglarstwo i turystyka wodna

Turystyka górska

Stanowiska
 • starszy wykładowca Pracownia Technik Komputerowych i Graficznych

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Statystyka, Technologie Informatyczne, GIS, Wprowadzenie do cybergeografii, Aplikacje mobilne w geografii i inne.

  Administrowanie licencjami ARCGIS i Statistica na Wydziale Nauk Geograficznych.

  Pełnienie funkcji wydziałowego koordynatora ds. e-learningu.

  Kierowanie Pracownią Technik Komputerowych i Graficznych na WNG

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela