Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Topola
Główny adres email
Katarzyna.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności
 • Jestem absolwentką: stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Prawa Francuskiego na WPiA UŁ oraz Master II – Recherche Droit Privé na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabealais w Tours (Francja). Ukończyła studia doktorskie na WPiA UŁ oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabealais w Tours (Francja)
 • Uzyskałam polski oraz francuski stopień naukowy doktora nauk prawnych broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. "Stosunki majątkowe między konkubentami i ich rozliczenie. Studium porównawcze prawa francuskiego i polskiego" (fr. Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur liquidation. Étude comparative des droits français et polonais).
 • W latach 2007-2013 byłam asystentem w Centre de Recherche en Droit Privé na Wydziale Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Francja) i prowadziłam zajęcia z francuskiego prawa rodzinnego, prawa zobowiązań oraz prawa pracy.
 • Od 2015 r. jestem adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i prowadzę różnego rodzaju zajęcia z szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego.Osiągnięcia naukowe
 • Rozprawa doktorska przygotowana w systemie francusko-polskiej cotutelle: "Stosunki majątkowe między konkubentami i ich rozliczenie. Studium porównawcze prawa francuskiego i polskiego" (fr. Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur liquidation. Étude comparative des droits français et polonais) (2015, Łódź-Tours)
Zainteresowania naukowe

Hobby: Francja i wszystko co z nią związane :)

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego

  1. Dydaktyka: wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
  2. Zainteresowania naukowe:
   1. prawo cywilne
   2. prawo rodzinne, zwłaszcza konkubinat i związki partnerskie
   3. prawo porównawcze, zwłaszcza prawo francuskie
   4. prawne aspekty sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii, robotów i transhumanizmu
  3. Projekty: aktualnie jestem wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN - "Prawo cywilne wobec sztucznej inteligencji" (kierownik projektu: dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela