Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Adam Dąb
Główny adres email
Adam.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Zakład Katalizy i Syntezy Organicznej

  Badania naukowe w obszarze nowoczesnej syntezy organicznej obejmujące m.in. metody syntezy chiralnych i achiralnych układów biologicznie aktywnych, jak również syntezę związków o właściwościach luminescencyjnych mogących znaleźć zastosowanie w elektronice organicznej (np: w diadach OLED).

  Dydaktyka w obszarze podstawowej oraz zaawansowanej chemii organicznej, spektroskopii oraz syntezy nowoczesnych mateiałów organicznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela