Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Danuta Maria Brzoza
Główny adres email
Danuta.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Danuta Pluta-Wojciechowska, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych. urodzona w Chorzowie, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, logopeda, językoznawca, członkini Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Przez 17 lat była redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, aktywna działaczka Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, w latach 2011-2014 roku pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Wypromowała 2 doktorów. Autorka siedmiu książek oraz ponad 120 artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą, głównie na temat mowy w dyskursie zaburzonym różnymi czynnikami biologicznymi. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą dysfunkcji mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Opracowała Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) oraz związaną z nią Fizjologiczną terapię miofunkcjonalną (FTM), a także kompleksową terapię w przypadku zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i podniebienia.

Od ponad 33 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • profesor Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

  Stanowisko profesora w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii wiąże się z realizacją zadań dydaktycznych oraz naukowych. Pierwsze z nich polegają na prowadzeniu wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów logopedii. Dla jakości kształcenia istotne znaczenie ma wiedza i umiejętności D. Pluty-Wojciechowskiej, która od ponad 33 lat jest nie tylko naukowcem, ale także praktykującym logopedą. Prowadzenie działalności naukowej polega na publikowaniu wyników badań własnych, a także kierowaniu logopedycznymi badaniami naukowymi w ramach seminarium magisterskiego, jak również inspirowaniu czy konsultowaniu projektów studiów młodszych stażem i doświadczeniem współpracowników Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela