Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Elżbieta Dąb
Główny adres email
Elżbieta.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Metod Statystycznych

  1. Zajmuję stanowisko naukowo-dydaktyczne w Katedrze Metod Statystycznych.

  2. Moja praca badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące jakości kształcenia, w szczególności: Ciągłe Doskonalenie Jakości w procesie kształcenia studentów.

  3. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

  • matematyka (matematyka, matematyka i statystyka w zarządzaniu, matematyka finansowa),
  • statystyka (statystyka opisowa, statystyka matematyczna, statystyka w naukowych badaniach logopedycznych).

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela