Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Antropolożka polityki i latynoamerykanistka. Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (2004) oraz studiów podyplomowych w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (2005). W 2011 roku obroniłam na Wydziale Historycznym UAM pracę doktorską z dyscypliny etnologii pt. Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej, za którą otrzymałam nagrodę PTSL im. I. Domeyki. Od 2002 roku jestem związana naukowo z Katedrą (do 2016 r. w randze Zakładu), gdzie pracuję na stanowisku adiunkta. W latach 2002-2020 prowadziłam wielokrotne badania terenowe w Peru oraz penetracje badawcze na Kubie, w Meksyku, Gwatemali, Boliwii i Ekwadorze.

Osiągnięcia naukowe

I WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Pietraszczyk-Sękowska, Joanna, Powroty po(do) bliskich. O paradoksach migracji powrotnych i ich związkach poszukiwaniami desaparecidos w Andach peruwiańskich końca XX i początku XXI w., „Ameryka Łacińska”, nr 1 (107), 2020, s. 15-38.
 • Pietraszczyk-Sękowska, Joanna, Argentinos, bestias, chaqwa y pishtacos. La experiencia del terror, la crueldad y la muerte en la conciencia colectiva de los serranos en el periodo del conflicto interno en el Perú , “Arte de América Latina”, nr 9, 2019, s. 127-162.
 • Pietraszczyk-Sękowska, Joanna, Tradycje oporu w Andach. Mobilizacje indiańskochłopskie w Peru od XVI do XX wieku, WUŁ, Łódź 2015.
 • Pietraszczyk-Sękowska, Joanna, La actividad de Sendero Luminoso entre la población campesina de la sierra sur y central durante el conflicto interno en el Perú, "Estudios Latinoamericanos. Revista de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos", vol. 33, 2013/2014, s. 483-509.
 • Pietraszczyk-Sękowska, Joanna, Ollanta Humala na scenie politycznej Peru – transformacja programu politycznego, społeczeństwa czy kraju?, [w:] Transformacje demokratyczne i nowa geopolityka w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Ewa Kubiak, The „homelessness” of the Catholic Church and the sacral buildings in Andean Peru: Juli, Rondocán, Aranhuay and Chaca, “Art Inquiry:The homelessness of Art”, vol. XIII (XXII), 2011, s. 159-181.


II PROJEKTY:

 • 2020-2022: „Rozmowy z milczeniem. Polityka (nie)pamięci o bratobójczych mechanizmach konfliktu wewnętrznego w Peru”, wydziałowy grant badawczy WSMiP UŁ, I edycja, wykonawca: dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska
 • 2018-2019: „Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiański”, grant NCN Miniatura 2, wykonawca: dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska
 • 2014-2015: „Peruwiańskie siły samoobrony chłopskiej. Od konfliktu zbrojnego do transformacji pokojowej”, grant dla młodych naukowców realizowany w ramach dotacji celowej (B1412000000780.02), WSMiP UŁ, wykonawca: dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska
 • 2009-2010: „Antropologia mobilizacji chłopskich w Peru na przykładzie działalności sił samoobrony cywilnej w latach 1980-2010", grant promotorski MNiSW N N109 306 837, wykonawca: mgr Joanna Pietraszczyk-Sękowska.


III DOŚWIADCZENIE BADAWCZE:

 • kwiecień/maj 2019: wyjazd badawczy do Peru w ramach grantu NCN Miniatura 2 pt. „Polityka ekshumacyjna. Kazus Peru”; 1) studia archiwalne w zbiorach instytucji państwowych i pozarządowych oraz osób prywatnych, 2) konsultacje ze specjalistami z zakresu badań nad przemocą polityczną oraz nauk sądowych w Limie i mieście Ayacucho, 3) badania terenowe polegające na obserwacjach uczestniczących i wywiadach swobodnych w Limie, mieście Ayacucho i prowincji Huanty.
 • 9-28 czerwca 2016, indywidualny wyjazd badawczy w ramach projektu „Migracje powrotne na terenie środkowo-południowych Andów peruwiańskich”, Peru, badania terenowe (obserwacje uczestniczące i wywiady wolne w Ayacucho-Yanamá, Ayacucho-Carmen Alto, Huanta-Cuyuchaca, strefa Putis”: wspólnoty Putis, Rodeo, Sayhua Llamanniyocc)
 • 29 września - 17 października 2015: wyjazd badawczy w ramach grantu dla młodych naukowców realizowanego z dotacji celowej WSMiP (B1512000001104.02), wykonawca projektu „Antropologia samoobrony chłopskiej w Peru w latach 1980-2015: aktualizacja badań”, Peru, prace studyjne (kwerenda w IEP Lima oraz UNSCH Ayacucho), badania terenowe (obserwacje uczestniczące i wywiady wolne w Huanta-Aykas, Huanta-Cuyuchaca, zona Putis)
 • sierpień 2010: prace studyjne w ramach grantu promotorskiego (N N109 306837), wykonawca projektu; Niemcy, Ibero-Amerikanisches Institut w Berlinie (2 tygodnie)
 • grudzień 2009 – styczeń 2010: wyjazd badawczy w ramach grantu promotorskiego (N N109 306837); wykonawca projektu; Peru, prace studyjne w IEP w Limie i bibliotece UNSCH w Ayacucho, badania terenowe w prowincji Huamangi i Huanty w departamencie Ayacucho (2 miesiące)
 • styczeń 2009: indywidualny wyjazd badawczy w ramach prac nad rozprawą doktorską; Peru, prace studyjne w IEP i BNP w Limie oraz bibliotece UNSCH w Ayacucho, badania terenowe w prowincjach La Mar i Huanty w departamencie Ayacucho (1 miesiąc)
 • maj 2008: prace studyjne w ramach przygotowań rozprawy doktorskiej; Niemcy, Ibero-Amerikanisches Institut w Berlinie (2 tygodnie)
 • listopad 2007: indywidualny wyjazd badawczy w ramach prac nad rozprawą doktorską; Peru, prace studyjne w IEP i BNP w Limie oraz bibliotece UNSCH i archiwum CEDAP w Ayacucho, badania terenowe w prowincjach La Mar i Huanty w departamencie Ayacucho (1 miesiąc)
 • luty-marzec 2007: udział w studenckiej wyprawie naukowo-poznawczej WSMiP UŁ, „Meksyk-Gwatemala 2007″; penetracje terenowe w Mexico D.F., stanie Puebla, Toluca, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (1 miesiąc)
 • wrzesień 2006: indywidualny wyjazd badawczy w ramach prac nad rozprawą doktorską; Peru, prace studyjne w IEP w Limie i Universidad del Centro w Huancayo, badania terenowe w prowincji La Mar w departamencie Ayacucho, penetracje badawcze w Ekwadorze i Boliwii (2 miesiące)
 • marzec-kwiecień 2005: staż naukowy w ramach programu stowarzyszeniowego Instituto de Estudios Peruanos; Peru, prace studyjne w IEP w Limie, kwerenda w Biblioteca Nacional del Peru (BNP) i Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) oraz penetracje terenowe w departamencie Ayacucho (celem zebrania materiałów do pracy podyplomowej realizowanej w CESLA UW, 2 miesiące)


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii polityki i badań nad przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów wewnętrznych w Ameryce Łacińskiej (w tym przede wszystkim zjawiska paramilitaryzmu i powojennych migracji powrotnych w regionie andyjskim) oraz polityki pamięci i jej powiązań ze strategiami ekshumacyjnym w wybranych regionach świata.

Stanowiska
 • adiunkt, urlop naukowy w semestrze zimowym 2021/22 Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  - działalność naukowo-badawcza

  - dydaktyka

  - opieka nad stroną internetową KSLiP

  - współorganizacja cyklu seminariów "Rozmowy w Katedrze"

  - członkostwo w Radzie Wydziału

  - członkostwo w Komisji ds. FDS

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela