Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Wiktor Maria Klon
Główny adres email
Wiktor.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Jestem autorem jednej monografii, artykułów w czasopismach punktowanych i rozdziałów w monografiach pod redakcją, a także redaktorem dwóch monografii zbiorowych. Mam na swoim koncie wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują angielsko-polskie językoznawstwo kontrastywne (w tym składnię i słowotwórstwo), składnię generatywną, kontakt językowy, język religijny (w szczególności język liturgii).

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

  Prowadzę zajęcia ze wstępu do językoznawstwa, angielsko-polskiej gramatyki kontrastywnej, składni generatywnej oraz słowotwórstwa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela