Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Łukasz Sosna
Główny adres email
Łukasz.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa I administracji UŁ. Od 2011 r. prowadzę zajęcia z zakresu prawa finansowego na UŁ. W 2013 r. poozbyciu aplikacji i łożeniu egzaminu zawodowego zostałem wpisany na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Łodzi.


Osiągnięcia naukowe

2011-2013 - stypendysta w ramach projektu ,,Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2013 - ukończenie aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Łodzi i złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu adwokackiego.

2020 - uzyskanie z wyróżnieniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalność: prawo finansowe.

Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Prawa Finansowego

  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego

  2. Prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa finansowego

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela