Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Iwona Maria Sosna
Główny adres email
Iwona.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, kierunku biologia , specjalność biologia doświadczalna. W Katedrze Biologii Bakterii pracuję od 2010 roku.

Osiągnięcia naukowe

1. Udział w publikacji pt." Use of polyvalent bacteriophages to combat biofilm of Proteus mirabilis causing catheter-associated urinary tract infections" (2018)

2. Reizolacja fagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis ze ścieków miejskich.


Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • specjalista Katedra Biologii Bakterii

  1. Udział w obowiązkach administracyjnych Katedry w tym m.in. składanie zamówień odczynników, materiałów laboratoryjnych, podłóż mikrobiologicznych oraz innych, potrzebnych materiałów; ich odbiór po zakupie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

  2. Pomoc w pracy eksperymentalnej pracownikom naukowo-dydaktycznym,

  3. Udział w przetargach- przygotowanie zapotrzebowania Katedry na dany asortyment,

  4.Nadzór nad mieniem Katedry- uzupełnianie spisu inwentarza,

  5. Uzupełnianie bazy danych Expertus oraz przygotowywanie dorobku publikacyjnego Katedry,

  6. Pomoc w przygotowywaniu materiałów do ćwiczeń laboratoryjnych studentów odbywanych w Katedrze Biologii Bakterii

  7. Inne obowiązki powierzone przez Kierownika Katedry

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela