Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Mateusz Maria Topola
Główny adres email
Mateusz.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Z Uniwersytetem Łódzkim jestem związany od czasu studiów. W latach 1998-2004 studiowałem ekologię skupiając się na hydrobiologii i owadach, a w latach 2005-2010 zrobiłem doktorat z paleolimnologii. Od roku 2010 jestem zatrudniony jako adiunkt na KZBiH. Od tej pory uczestniczyłem jako wykonawca w szeregu projektów dotyczących paleoekologii torfowisk i jezior w Polsce oraz Rosji. Brałem udział w małych grantach mobilnościowych CEEPUS i H2020 (Pioneers into Practice; EU-Interact). W roku 2014 odbyłem miesięczny staż na Uniwersytecie w Czarnogórze a w 2018 miesięczny staż na Uniwerstycie Helsinskim (filia w Lahtis). W 2014 i 2016 uczestniczyłem w wykopaliskach w Rosji (dolina rzeki Serteyki) współorganizowanych przez Ermitaż i Uniwersytet Łódzki a w 2019 w wyprawie do Jakucji (Park Narodowy Kytalyk, dolina rzeki Elon’ (Berelekh)).

Osiągnięcia naukowe

Pracując w obrębie zespołów paleogeograficznych (m.in. z WNG UŁ, UAM i PAN) udokumentowałem kierunki sukcesji Chironomidae w różnych typach mokradeł i ich zależność od procesów torfienia i stosunków hydrologicznych. Udało nam się scharakteryzować zmiany temperatury w późnym glacjale i holocenie w środkowej Polsce. Okazało się że stadiał młodszego dryasu zaznaczył się w regionie łagodnie, a temperatura lata utrzymywała się na względnie wysokim poziomie. W oparciu o zespoły Chironomidae wspólnie z Agnieszką Mroczkowską i Olgą Antczak-Orlewską oceniliśmy wpływ społeczności neolitycznych i średniowiecznych na ekologię jeziora i fosy. Razem z kolegami z Bałkanów i Afryki Północnej opisaliśmy niektóre aspekty bioróżnorodności i kontinuum zgrupowań ochotek w ciekach regionu śródziemnomorskiego.

Zainteresowania naukowe

Moim obiektem badań są muchówki z rodziny Chironomidae. Wykorzystuję je głównie jako bioindykatory w paleoekologii i ekologii współczesnych zbiorników wodnych. Dlatego pracuję na larwach. Projekty paleoekologiczne w których biorę udział dotyczą późnego vistulianu i holocenu. Wykonuję w nich rekonstrukcje paleosiedlisk i klimatu. Włączyłem się w prace Bartosza Kotrysa (PiG Szczecin) i Tomiego P. Luoto (Univeristy of Helsinki) nad tworzeniem modeli do rekonstrukcji temperatury lata dla Europy Wschodniej. Współpracuję w badaniach nad zespołami ochotkowatych w źródłach i ciekach Bałkanów oraz Północnej Afryki. Mam również sympatię do motyli i nimi też okazjonalnie się zajmuję.

Chętnie dzielę się wiedzą o ochotkach i jestem otwarty na wszystkich którzy chcieliby się czegoś o nich dowiedzieć, nauczyć się rozpoznawać ich larwy i poczwarki, uczestniczyć w moich badaniach lub zaprosić mnie do realizacji swoich projektów.

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  W semestrze letnim prowadzę zajęcia:

  Biologia: "Zoogeografia" (zajęcia dotyczące krain zoogeograficznych i zasięgów)

  Ochrona Środowiska 1 st.: ćwiczenia terenowe "Podłódzkie rzeki";

  Ekomiasto: ćwiczenia terenowe "Systemy infrastruktury technicznej"

  Pracuję głównie w domu, na wydziale pojawiam się okazjonalnie, kiedy prowadzę zajęcia albo w poniedziałek kiedy się z kimś umawiam na dyżur.

  Prowadzę projekt ZUŚS dla licealistek 26 LO dotyczący fauny ochotek w parkach narodowych Kosowa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela