Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Karolina Maria Sosna
Główny adres email
Karolina.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik działu Dział Administracji i Komunikacji

  Jako kierownik Działu Administracji i Komunikacji odpowiadam za koordynowanie prac jednostki oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni. Sprawuję nadzór i kontrolę nad: realizacją zadań przez poszczególnych pracowników, obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy. Doskonalę wewnętrzną organizację naszego działu oraz metody pracy podległych pracowników. Motywuję podległych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zapewniam środki niezbędne do wykonania zadań nałożonych na jednostkę organizacyjną, a także dysponuję rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi jednostce organizacyjnej do użytkowania.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela