Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Krzysztof Maria Brzoza
Główny adres email
Krzysztof.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

od 2017 profesor Uniwersytetu Łódzkiego

2015 (habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina ekologia) Tytuł pracy: Rozmieszczenie i różnorodność makrozoobentosu w gradiencie zaburzeń glacjalnych antarktycznego fiordu

2008 (doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina: ekologia, specjalność: zoologia i biologia morza): Tytuł pracy: Różnorodność zgrupowań wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedliskach o odmiennej strukturze (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)

1999-2004 studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł pracy: Cykl życiowy motyla Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Pyralidae)
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach ekologii organizmów żyjących na morskim dnie. Szczególnie interesują mnie zagadnienia dotyczące polarnych (antarktycznych oraz arktycznych) fiordów oraz analizy różnorodności organizmów żyjących w głębinach oceanicznych. Interesują mnie także tematy związane z ekologią oraz różnorodnością motyli. Z zamiłowania jestem popularyzatorem nauki, autorem kilku książek edukacyjnych oraz popularnonaukowych, skierowanych zarówno do dorosłych czytelników jak i dzieci. Należą do nich między innymi: Dlaczego motyl zjada muchę (2018), Gąsienice w czekoladzie (2018), Owadziarium (2020) oraz Prywatne życie mrówek (2020). Prywatnie interesują się fotografią przyrodniczą oraz historią muzyki.

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

  1. Badania naukowe (ekologia morza, różnorodność morskich wieloszczetów, entomologia, biologia i ekologia motyli)

  2. Opieka nad doktorantami i magistrantami

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela