Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Maria Sosna
Główny adres email
Joanna.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam polonistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, w latach 1993-2011 byłam dziennikarką „Gazety Wyborczej”. W 2003 roku zaczęłam współpracę z macierzystą uczelnią prowadząc warsztaty dziennikarskie, w 2008 roku zostałam zatrudniona w Instytucie Teorii Literatury UŁ, gdzie pracuję do dziś. Od trzech dekad jestem zaangażowana w popularyzację wiedzy o wielokulturowej Łodzi, zwłaszcza dziedzictwie łódzkich Żydów. Byłam członkiem polsko-niemieckiego zespołu redakcyjnego „Kroniki łódzkiego getta/Litzmannstadt Getto” (2009). Jestemteż autorką wielu publikacji popularyzatorskich, m.in. „Łódź żydowska” (2009), „Cmentarz żydowski w Łodzi” (2010), „Śladami Żydów ziemi łódzkiej” (2010), „Litzmannstadt Getto. Miejsca. Ludzie. Pamięć” (2020). Przygotowałam kilka wystaw, m.in. o Andrzeju Bobkowskim (2008), Arturze Szyku (2011), Janie Karskim (2014), Dawidzie Bajgelmanie (2018), scenariusz filmu dokumentalnego „De Profundis …”, a także wiele działań i projektów artystycznych. Od 2011 roku jestem dyrektorką Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • asystent Katedra Teorii Literatury

  Działalność dydaktyczna i naukowa.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela