Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Agata Maria Dąb
Główny adres email
Agata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

2003 - nadanie tytułu magistra w zakresie Biologii, specjalność mikrobiologia;

2003 - 2004 - staż naukowy w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej, UŁ;

2008 - nadanie stopnia doktora w zakresie Nauk Biologicznych, specjalność mikrobiologia.

Współpraca naukowa z zespołem pana profesora Czesława Ługowskiego z Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN weWrocławiu, publikacja: The new structure of core oligosaccharide presented by Proteus penneri 40A and 41lipopolysaccharides, 2018, International Journal of Molecular Sciences, DOI: 10.3390/ijms19030676; z zespołem pani profesor Quan Wang z Tianjin Key Laboratory of Cellular and Molecular Immunology, School of BasicMedical Sciences, Tianjin Medical University, Chiny, publikacje: Systematic identification of lysine 2-hydroxyisobutyrylated proteins in Proteus mirabilis, 2018, Molecular and Cellular Proteomics, DOI: 10.1074/mcp.RA117.000430, A High-resolution typing assay for uropathogenic Escherichia coli based on fimbrial diversity, 2016, Frontiers in Microbiology, DOI: 10.3389/fmicb.2016.00623.


Osiągnięcia naukowe

Wybrane publikacje:

Palusiak A. Classification of Proteus penneri lipopolysaccharides into core region serotypes. Medical Microbiology and Immunology, 2016, 205(6), pp. 615–

Palusiak, A.The antigens contributing to the serological cross-reactions of Proteus antisera with Klebsiella representatives. Molecular Immunology, 2015, 64(1), pp. 228–234.

Palusiak, A. Immunochemical properties of Proteus penneri lipopolysaccharides - One of the major Proteus sp. virulence factors. Carbohydrate Research, 2013, 380, pp. 16–22.

Palusiak, A., Maciejewska, A., Ługowski, C., Rózalski, A. The amide of galacturonic acid with lysine as an immunodominant component of the lipopolysaccharide core region from Proteus penneri 42 strain. Acta Biochimica Polonica, 2014, 61(1), pp. 129–132.

Zainteresowania naukowe

Swoistość serologiczna lipopolisacharydów (LPS) pałeczek Proteus spp. oraz ich klasyfikacja serologiczna na serotypy R (rough). Wpływ warunków hodowli bakterii na aktywność serologiczną oraz strukturę LPS. Antybiotykowrażliwość klinicznych izolatów Proteus spp., Klebsiella pneumoniae i K. oxytoca ze szczególnym uwzględnieniem producentów beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum. Poszukiwanie antygenów krzyżowo reagujących (polisacharydy, białka błony zewnętrznej), o cechach wspólnych dla przedstawicieli rodzajów Proteus i Klebsiella.

Stanowiska
 • adiunkt Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

  Planowanie i prowadzenie badań naukowych, nawiązywanie współpracy naukowej, wnioskowanie o granty, analiza uzyskanych wyników i przedstawienie ich w postaci manuskryptu czy doniesień na konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym opieka nad realizacją prac magisterskich oraz promotorstwo prac licencjackich.

  Działalność organizacyjna w tym monitorowanie stanowisk pracy oraz prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania odczynników niebezpiecznych.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela