Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Michał Maria Brzoza
Główny adres email
Michał.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Assistant Professor in the Faculty of International and Political Studies, University of Lodz

Michał received his PhD from the University of Lodz.

He is a researcher in electoral systems and voting behaviour. His current research focuses on the mechanical and behavioural effects of electoral procedures.

Michał has published articles in, among others, East European Politics & Societies, Electoral Studies, and the European Journal of Political Research.

Osiągnięcia naukowe

Najważniejsze publikacje (do 2021r.)

 • Górecki, M. A., Pierzgalski, M. (2021). Legislated candidate quotas and women’s descriptive representation in preferential voting systems. „European Journal of Political Research”. Wiley. Article DOI: 10.1111/1475-6765.12443
 • Pierzgalski, M., Górecki, M. A., Stępień, P. (2020). Ballot paper design and vote spoiling at Polish local elections of 2014: Establishing a causal link. „East European Politics & Societies”, SAGE.
 • Pierzgalski, M. (2018). Balancing Disproportionality and Parliament Fragmentation: A Simulation Study of the Mechanical Effects of District Magnitude on Electoral Outcomes. „Electoral Studies”, vol. 54. Elsevier.
 • Pierzgalski, M., Stępień, P. (2017). A Peculiar Interpretation of the Constitutional Principle of “One Person, One Vote” in Poland: Voter (In)equality in the Elections to 1,200 Local Legislatures. „East European Politics & Societies”, SAGE.
 • Pierzgalski, M., Stępień, P. (2017). Nierówność wyborców w wyborach gminnych 2014. „Studia Socjologiczne”, nr 1, IFiS PAN.
 • Pierzgalski, M. (2015). Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych. “Studia Socjologiczne”, nr 3, IFiS PAN.


Projekty badawcze

 • Principal investigator (OPUS 17), Narodowe Centrum Nauki (36 months); Tytuł: The elusive behavioral effect of electoral reforms? The impact of electoral system changes on the behavior of voters and political elites - a quasi-experimental approach and new evidence from local elections in Poland;
 • Co-investigator (OPUS 15), Narodowe Centrum Nauki (36 months); Tytuł: Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny; kierownik projektu: dr hab. Maciej A. Górecki;
 • Research supervisor (PRELUDIUM 14), NCN, pt. Instytucja wyborów niekonkurencyjnych jako aberracja demokracji proceduralnej: dlaczego obywatele nie chcą kandydować w wyborach?; Principal investigator: dr Paweł Stępień.
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Systemów Politycznych

  Pracownik zatrudniony w UŁ na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

  Kierownik projektu badawczego pt. "Nieuchwytny efekt behawioralny reform wyborczych? Wpływ zmian systemu wyborczego na zachowania wyborców oraz elit politycznych - podejście quasi-eksperymentalne i nowe dowody z wyborów lokalnych w Polsce" - grant Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 17); GRANT_NUMBER: 2019/33/B/HS5/02710

  Kierownik Zespołu Badań Wyborczych

  Tematyka badań naukowych: zachowania wyborcze, systemy głosowania, wnioskowanie przyczynowe z użyciem danych obserwacyjnych (causal inference with observational data)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela