Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anna Klon
Główny adres email
Anna.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności

Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, w 2007 r. obroniłam pracę doktorską pt. Stereotyp "Drang nach Osten" w polskiej prasie narodowej na przykładzie tygodnika "Myśl Polska/Nowa Myśl Polska" (1989-2003) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Jestem stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Niemcy, Chemnitz), wykładałam w ramach programów wymiany akademickiej na Uniwersytecie w Magdeburgu oraz w Ratyzbonie.

Jestem członkiem Polskiego Związku Studiów Latynoamerykańskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Osiągnięcia naukowe

Monografie:

Stereotyp „Drang nach Osten” w polskiej prasie narodowej na przykładzie tygodnika „Myśl Polska”/„Nowa Myśl Polska” (1989-2003), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 ss. 351;

Artykuły:

(współautorstwo) Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Western Politicians in the Polish Post-War Public Discourse, Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, 71/2021;

Reakcja prasy zachodnioniemieckiej na list biskupów polskich do biskupów niemieckich w materiałach biuletynu Zachodniej Agencji Państwowej (ZAP) „Niemcy Zachodnie” (ZAP-NZ), Pół wieku Millenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski 1956–1966/1967), red. B. Noszczak, Warszawa 2017;

Polish and German press reports on cooperation between the foreign ministers of both countries in resolving the conflict in Ukraine (February-June 2014) (w:) International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, red. Jacek Regina-Zacharski, vol 19, 2/2016, Łódź 2016;

Umowa stowarzyszeniowa UE z Ukrainą z perspektywy Berlina (w:) Kuczyński E./Tomczyk M. (red.), Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka-kultura-społeczeństwo, Łódź 2014, s. 110-132;

Afera "Spiegla" w polskiej publicystyce społeczno-politycznej (październik 1962 - grudzień 1962), (w:) Kuczyński E. (red.), Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze, Włocławek 2013, s. 138-155;

Stanowiska niemieckich partii politycznych wobec członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, (w:) Niemiecka scena polityczna w 2013 roku. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania (red. A. Kruk, M. Sus), Wrocław 2013, s. 220-241;

„Opozycja jego kanclerskiej mości". Zachodnioniemiecka socjaldemokracja w recepcji polskich korespondentów w RFN w latach 1945-1960 (w:) Między historią a literaturą: księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi A. Kuczyńskiemu (red. J. Ciesielska-Klikowska, A. Kisztelińka-Węgrzyńska), Łódź 2013;

„Bonn, c’est moi” Konrad Adenauer w oczach polskich korespondentów (1945-1963), (w:) Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, t. V, Łódź 2012, s. 155-167;

Polski ruch narodowy wobec kwestii zjednoczenia Niemiec po 1989 roku, (w:) Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, t. IV, Łódź 2010;

Syndrom niemieckiego zagrożenia w debatach na temat euroregionów, (w:) Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, t. III, Łódź 2008;

Stereotyp Krzyżaka w literaturze polskiej, Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr hab. K. Kuczyńskiego, Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, t. IX, Włocławek 2008;

Funkcje stereotypu „Drang nach Osten” w odradzającej się Polsce, w: Między Śląskiem a Wiedniem. Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr hab. K. Kuczyńskiego (red. M. Znyk i A. Kozłowski), Płock 2008;

Stereotyp „Drang nach Osten” w retoryce antyunijnej, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, t. II, Łódź 2007;

Historia i wymiary terminu „Drang nach Osten”, Niemcy-Austria-Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ, t. I, Łódź 2006;

Niemcy i Polacy wokół 50-rocznicy zakończenia II wojny światowej w opinii wybranych tygodników polskich, Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, t. IV, Włocławek 2005;

Próba legitymizacji przez historię. Polskie środowiska narodowe wokół „Myśli Polskiej” i „Słowa Narodowego” a kwestia niemiecka, Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, t. III, Włocławek 2004;

Polska-Unia-Niemcy w relacji wybranych tygodników polskich, styczeń 2003-czerwiec 2003,. Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, t. II, Włocławek 2004;

Polsko-niemieckie stereotypy i przesądy: lustro naszej wspólnej historii?, Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, t. I, Włocławek 2003;

Wygłoszone referaty:

Polityka zagraniczna Austrii wobec krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Współczesna Austria w relacjach międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego, 2021;

Chile jako druga ojczyzna Niemców, II Kongres latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki, 40 lat PTSL. Polskie badania w Ameryce Łacińskiej. Doświadczenia i perspektywy, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych, 2018;

Relacje Wenezueli ze Stanami Zjednoczonymi w polsko- i niemieckojęzycznych mediach, IV Konferencja Naukowa. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi, Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych, 2017;

Ukraina w polskim i niemieckim dyskursie publicystycznym, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, 2017;

Polityka zagraniczna PRL wobec RFN w wizji Mieczysława Rakowskiego, VI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, pt. Badanie polityki zagranicznej państwa, 2016;

Zainteresowania naukowe
 • stosunki międzynarodowe, badania nad dyskursem publicznym i medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich, niemieckiej i austriackiej polityki zagranicznej, obecności Niemiec i Austrii w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach;
Stanowiska
 • starszy wykładowca Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych

  działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela