Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Anita Topola
Główny adres email
Anita.Topola@sgsp.sgsp
Opis działalności

Ukończyłam studia z zakresu filologii polskiej w 2006 roku. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskałam w roku 2013 na podstawie rozprawy pt. „Formuły werbalne polskiej etykiety językowej od połowy XVIII do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Analiza socjolingwistyczna”. W 2016 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia. Prowadzone zajęcia: gramatyka historyczna, teorie językoznawcze, językoznawstwo ogólne, etykieta językowa, zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia i alalia.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

- polszczyzna historyczna (historia obyczajów językowych, etykieta językowa, pragmatyka językowa, socjolingwistyka)

- profilaktyka i terapia wad wymowy

Stanowiska
 • adiunkt Zakład Historii Języka Polskiego

  działalność naukowo-dydaktyczna

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela