Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aleksandra Maria Dąb
Główny adres email
Aleksandra.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności

Doktor nauk ekonomicznych.

Ukończyła liczne kursy m.in. w Ivey Business School of Western University (Kanada) i University of Essex (Wielka Brytania). Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wykładowca na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Université Sorbonne Paris Nord (Francja) czy Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania).

Autorka licznych publikacji w obszarze finansów przedsiębiorstw, w szczególności polityki dywidendy i nabycia akcji własnych. Prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach finansowych.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7885-1284

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=8Ae_xO4AA...

Reaserchgate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Pi...

Osiągnięcia naukowe

1. Zrealizowane projekty badawcze:

 • Struktura własności spółek giełdowych a sentyment inwestorów do dywidendy w świetle teorii cateringowej
 • Finansowe uwarunkowania i rezultaty realizacji polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy publicznych spółek przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie
 • Determinanty kształtowania się wartości rynkowej publicznych spółek dywidendowych – ujęcie neoklasyczne i behawioralne
 • Reaktywność rynku kapitałowego w świetle neoklasycznych i behawioralnych teorii finansów
 • Giełdowe instrumenty i mechanizmy kształtowania rozwoju i wartości przedsiębiorstw
 • Instrumenty i sposoby transferu środków pieniężnych do właścicieli spółek akcyjnych
 • Motywy i efekty wykupu akcji własnych przez spółki notowane na GPW w Warszawie
 • Analiza komparatywna mierników i metod oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Strategie podziału zysku w publicznych spółkach akcyjnych

2. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę


Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:

· giełdy papierów wartościowych

· analizy fundamentalnej

· finansów korporacji transnarodowych

· analizy finansowej spółek giełdowych

· polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy

· przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem

Stanowiska
 • adiunkt Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

  Pracownik naukowo-dydaktyczny:

  1. realizowanie badań naukowych z zakresu wypłat na rzecz właścicieli spółek publicznych (tj. wykup akcji własnych i dywidenda)

  2. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Finanse i biznes międzynarodowy (zajęcia z przedmiotów: Finanse korporacji transnarodowych, Przedsiębiorczość w biznesie, Strategie finansowo-marketingowe, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie)

  3. wsparcie działań organizacyjnych IGM

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela