Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Katarzyna Brzoza
Główny adres email
Katarzyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe

Publikacje

Książki:

1) Czytanie interaktywnych obrazów. Gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022

2) Wprowadzenie do groznawstwa, red. K. Prajzner, Wydawnictwo UŁ 2019

3)Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009

Wybrane artykuły:

1) Avengers. Mściciele zmieniają świat – o przemianach kina pod wpływem rewolucji cyfrowej, [w:] „Sztuka ma znaczenie”, red. D. Rode, M. Składanek, M. Ożóg, Wydawnictwo UŁ 2020

2)„Narracja” [w:] „Wprowadzenie do groznawstwa” red. K. Prajzner, Wydawnictwo UŁ 2019

3) Gracz, postać, obecność i tożsamość, [w:] Olbrzym w cieniu, red. Andrzej Pitrus, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

4) Gry komputerowe i problem podmiotowości [w:] Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

5) Wirtualne spacery. Struktury przestrzenne w grach komputerowych, „Kultura Współczesna”, 2010 nr 3

6) Nowe media i „aksamitna rewolucja” w koncepcji Lva Manovicha, „Kultura Współczesna”, 2010 nr 3

8) Gry komputerowe i problem czasowości, „Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu” nr 17, 2008

9) Narratologia w perspektywie badań medioznawczych [w:] Perspektywy badań nad kulturą, red. Anna Zeidler-Janiszewksa, Ryszard W. Kluszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

10) Agent w tekście. Immersja i interaktywność we współczesnej teorii narracji [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury, red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Robert Altman. Reguły gry, [w:] Kino amerykańskie. Twórcy red. Konrad Klejsa, Elżbieta Durys, Rabid, Kraków 2006
Zainteresowania naukowe

Zainteresowania:

Kultura popularna, media cyfrowe, gry komputerowe

Stanowiska
 • adiunkt dydaktyczny Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, Media Arts Cultures), przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych, opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych (kierunki: Nowe media i kultura cyfrowa, spec. gry wideo, Media Arts Cultures)

  Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych (problematyka: nowe media i kultura cyfrowa, kultura popularna, gry komputerowe): prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela