Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Alicja Maria Sosna
Główny adres email
Alicja.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Alicja Piechucka jest amerykanistką, anglistką, literaturoznawczynią, krytyczką literacką i filmową, a od 2020 roku profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku 2006 obroniła na Uniwersytecie Łódzkim rozprawę doktorską poświęconą poezji T.S. Eliota. Jej badania postdoktorskie dotyczyły przede wszystkim dwudziestowiecznej literatury amerykańskiej, ze szczególnym naciskiem na poezję modernistyczną oraz modernistyczną i współczesną prozę. W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się także literatura porównawcza, a konkretnie pogranicze literatur amerykańskiej i francuskiej. W roku 2020 otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, głównie w oparciu o cykl prac poświęconych twórczości poetyckiej Harta Crane’a.


Kontakt:

alicja.piechucka@uni.lodz.pl

Instytut Anglistyki , Pomorska 171/173

Pokój 4.30

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7522-7195

Osiągnięcia naukowe

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej i francuskiej. Recenzuje publikacje dla międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Równolegle do działalności badawczej zajmuje się intensywnie krytyką literacką, a także filmową, regularnie publikując recenzje w Nowych Książkach oraz w Kulturze Liberalnej.

W roku 2017 otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągniecia naukowo-badawcze. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PTSA).

Zna biegle angielski i francuski.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7522-7195

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe:

 • amerykańska poezja modernistyczna
 • proza amerykańska XX i XXI wieku
 • komparatystyka literacka
 • literatura francuska
 • krytyka literacka i filmowa
Stanowiska
 • profesor uczelni Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej

  • działalność naukowo-badawcza (aktywność publikacyjna i konferencyjna w zakresie literaturoznawstwa amerykańskiego i komparatystyki literackiej z uwzględnieniem literatury amerykańskiej i francuskiej)
  • działalność dydaktyczna (prowadzenie wykładów, seminariów i konwersatoriów z literatury amerykańskiej oraz z historii i kultury Stanów Zjednoczonych na kierunkach filologia angielska i hiszpańska; tworzenie programów nauczania i koordynowanie przedmiotów amerykanistycznych; promotorstwo prac licencjackich i magisterskich; członkostwo w Komisji ds. Wyróżnień Prac Dyplomowych)
  • działalność organizacyjna (członkostwo w Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie literaturoznawstwo; członkostwo w Radzie Instytutu Anglistyki)
  • działalność popularyzatorska (krytyka literacka i filmowa; prowadzenie wykładów i wieczorów autorskich; współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi)

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela