Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Aldona Maria Sosna
Główny adres email
Aldona.Sosna@sgsp.sgsp
Opis działalności

Badaczka i autorka publikacji z zakresu lokalnego zarządzania publicznego, zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego transportu, sharing economy, silver economy, zrównoważonej konsumpcji. Wykaz publikacji:

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-0029-0418

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204394378

google.scholar:https://scholar.google.pl/citations?user=wHkwcioAAAAJ&hl=pl

research gate:https://www.researchgate.net/profile/Aldona_Podgorniak-Krzykacz

kudos:https://www.growkudos.com/profile/Aldona_Podg%C3%B3rniak-Krzykacz

Ekspertka w projektach międzynarodowych: „Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science” - „Horyzont 2020” (2019); "STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee - satisfied employer”- EFS (2017); jak i krajowych „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja” - projekt MNiSW (2010-2013); „Osoby 50+ na rynku pracy” - EFS ( 2010-2013); „Diagnoza potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr w administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencji kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego” - projekt MSWiA, współfinansowany z EFS (2009-2010). Mentorka w projekcie „ISSE Improving Skills Of Social Entrepreneurs” - Erasmus + (2019).

Prowadzone przedmioty w ramach działalności dydaktycznej:

- Transport i mobilność współdzielona

- Transport w miastach inteligentnych
- Projektowanie procesów
- Podstawy komunikacji społecznej

Problematyka seminariów dyplomowych:

transport publiczny, transport zrównoważony, logistyka miejska, gospodarka współdzielona w transporcie, mobilność współdzielona, zachowania transportowe w miastach, transport w miastach inteligentnych

Działalność ekspercka i transfer wiedzy:

- ekspertyzy dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego,
- działalność doradcza i szkoleniowa dla jednostek samorządu terytorialnego,
- działalność popularyzatorska (udział w festiwalach nauki, publikacja artykułów w portalu PAP)


Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • adiunkt Katedra Pracy i Polityki Społecznej

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowanie programów i treści dydaktycznych z obszaru zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego transportu i zarządzania publicznego
  • prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań naukowych z obszaru zrównoważonego rozwoju i zarządzania publicznego
  • udział w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych
  • działalność organizacyjna na rzecz katedry, instytutu i wydziału

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela