Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Klon
Główny adres email
Małgorzata.Klon@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • kierownik Dział Spraw Socjalnych

  1. Kieruję pracami Działu Spraw Socjalnych i sprawuję nadzór nad prawidłowym ich funkcjonowaniem.

  2. Prowadzę sprawy związane z przyznawaniem pomocy materialnej w formie zapomóg osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

  3. Realizuję zadania związane z działalnością rekreacyjno-sportową:

  - karty FitProfit

  - dofinansowanie do rekreacji dla emerytów, rencistów UŁ

  4. Rozpatruję wnioski o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

  5. Biorę udział w posiedzeniach Komisji Socjalnych.

  6. Sporządzam sprawozdania z działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  7. Przygotowuję tabele dofinansowań i odpłatności za poszczególne rodzaje działalności socjalnych na dany rok kalendarzowy

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela