Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Joanna Brzoza
Główny adres email
Joanna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • starszy specjalista Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

  Monitoruję sprawy finansowo-księgowe Wydziału;

  Przyjmuję, sprawdzam dokumenty finansowe i przekazuję do zaopiniowania przez Dziekana;

  Prowadzę rozliczenia międzywydziałowe odnośnie zajęć prowadzonych przez pracowników Wydziału na innych Wydziałach UŁ;

  Opracowuję projekty planów rzeczowo-finansowych oraz sprawdzam zgodność ponoszonych wydatków z planem rzeczowo-finansowym;

  Tworzę raporty na potrzeby kontroli zarządczej w zakresie finansów;

  Realizuję zadania w pionie Prodziekana ds. badań i rozwoju, w tym m. in. prowadzę ewidencję dorobku naukowego pracowników w zakresie projektów badawczych, przyjmuję i analizuję dokumentację w ramach projektów realizowanych na Wydziale;

  Nadzoruję procedury i dokumentację dot. finansowania wizyty gościa tzw. Visiting Professors;

  Dostarczam zestawień i informacji finansowych na potrzeby sprawozdań i raportów finansowych dot. Wydziału.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela