Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Justyna Maria Brzoza
Główny adres email
Justyna.Brzoza@sgsp.sgsp
Opis działalności

Etapy kształcenia
23 czerwca 1995r. - Ukończenie Stacjonarnych 5-letnich Studiów Wyższych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego - Dyplom Magistra w zakresie fizjologii. Praca magisterska pt. „Wpływ kwasu salicylowego i zakażenia Botrytis cinerea na zawartość rodników ponadtlenkowych i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w liściach truskawki Fragaria ananasa odmiany Dallas namnażanych techniką in vitro” wykonana w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Urbanka.

25 stycznia 2000r. - Ukończenie Stacjonarnych 4-letnich Studiów Doktoranckich Fizjologiczno-Mikrobiologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego - Dyplom Doktora Nauk Biologicznych w zakresie biologii. Praca doktorska pt. ”Rola kinaz i fosfataz białkowych w procesach regulacji cyklu komórkowego, w merystemach korzeni Vicia faba głodzonych węglowodanowo i regenerowanych w obecności sacharozy „ wykonana w Katedrze Cytofizjologii pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Maszewskiego.

29 stycznia 2013r. - Uchwała Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego o nadaniu stopnia Doktora Habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. Rozprawa habilitacyjna pt: "Zmiany dostępności cukrów i fosforylacji białek, a dynamika przejść G1-S i G2-M w cyklu komórkowym u Vicia faba" wykonana w Katedrze Cytofizjologii.

Etapy zatrudnienia w Katedrze Cytofizjologii, Wydziału BNZ UŁ przemianowanego w 2001r. na Wydział BiOŚ UŁ.

09.04.1999r. – 30.09.1999r. - Starszy referent biolog ½ etatu.

01.10.1999r. – 29.02.2000r. - Asystent.

01.03.2000r. – 30.04.2014r. - Adiunkt.

01.05.2014r. – do dzisiaj - Profesor UŁ.

Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe

Zawodowe
Odkrywanie tajemnic mechanizmów regulacji cyklu komórkowego i endoreplikacji u roślin.
Poszukiwanie nowych bioaktywnych środków o charakterze ekologicznym i potencjale aplikacyjnym.
Prywatne

Lotnictwo (pilot szybowcowy)
Twórczość artystyczna (aranżacje wnętrz, ogrodów, sztukatorstwo, florystyka)
Cały psi świat (trener Dostojnego Owczarka Niemieckiego)
Koty całego świata (podporządkowany ekspert w spełnianiu woli 8 Mruczących Jegomościów)
Wolontariat na rzecz zwierząt w tarapatach (mnogość ocalonych istnień)

Stanowiska
 • profesor uczelni Katedra Cytofizjologii

  W zakresie moich obowiązków zawodowych mieści się działalność naukowa, kształcenie studentów i doktorantów oraz uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni.

  Obszar naukowy

  Badania podstawowe oraz badania o charakterze aplikacyjnym

  Tematyka prowadzonych prac badawczych

  • Regulacja cyklu komórkowego i endoreplikacji u roślin
  • Sacharoza jako cząstka regulatorowa i sygnalna
  • Lipotubuloidy i kutinsomy w formowaniu kutikuli roślin
  • Makrolidy polienowe (kandycydyna D) jako potencjalny środek ochrony roślin
  • Metody podnoszenia potencjału plonotwórczego roślin strączkowych a uzyskany plon
  • Olejki eteryczne potencjalne środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym

  Wybrane techniki i metody stosowane w badaniach

  • Mikroskopia świetlna, fluorescencyjna i elektronowa
  • Elektroforeza i technika western blot
  • Cytofotometria, Autoradiografia
  • Immunocytochemia i immunohistochemia
  • Hodowle roślin in vitro

  Obszar naukowo-dydaktyczny

  • Opiekun studentów w Kole Naukowym Biologów w Sekcji Biologii Komórki „Homunculus”:
  • Opiekun w studenckich grantach badawczych UŁ
  • Opiekun prac licencjackich i magisterskich
  • Promotor w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

  Obszar dydaktyczny

  Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) na kierunkach Biologia, Mikrobiologia, Biotechnologia, Genetyka, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne dla studentów I, II oraz III stopnia studiów. Prowadzone przedmioty:

  • Funkcje Genomów Roślinnych
  • Metody Rekultywacji w Obszarach Rolniczych
  • Biotechnologie Ekologiczne
  • Biologia Komórki
  • Kompartmentacja Komórki Eukariotycznej
  • Metody Biologii Komórki i Cytogenetyki
  • Pracownia, Seminarium Magisterskie i Doktorskie

  Obszar organizacyjny

  • Autor projektu zagospodarowania pomieszczeń Katedry Cytofizjologii (wyposażenia w meble biurowe, laboratoryjne, sprzęt i aparaturę) w nowo powstałym budynku D Wydziału BiOŚ.
  • Autor imprez w ramach corocznych Nocy Biologów oraz Festiwali Nauki Techniki i Sztuki.
  • Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTBK.
  • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału BiOŚ.

  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela