Skip to content

Pracownicy Akademii Pożarniczej

Podstawowe informacje

Pełne imię i nazwisko
Małgorzata Maria Dąb
Główny adres email
Małgorzata.Dąb@sgsp.sgsp
Opis działalności
Osiągnięcia naukowe
Zainteresowania naukowe
Stanowiska
 • zastępca dyrektora Biura Rektora Biuro Rektora

  1. Prowadzenie spraw Pełnomocnika Rektora UŁ ds. ekonomicznych:

  - prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Pełnomocnika Rektora ds. ekonomicznych

  - prowadzenie kalendarza spotkań, organizacja spotkań za pomocą aplikacji TEAMS

  - zbieranie informacji dotyczących kwestii finansowych na posiedzenia Senatu, Komisji ds. ekonomicznych, Komitetu Sterującego ds. wdrażania zasad gospodarki finansowej

  - zbieranie informacji na potrzeby Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) oraz organizacja spotkań UKF (rejestracja uczestnika, przejazd, nocleg, materiały)

  2. Obsługa administracyjno-finansowa oraz organizacyjna Biura Rektora

  - rozliczanie w systemie elektronicznym i poza systemem wszystkich dokumentów finansowych, które wpływają do Biura Rektora oraz sekretariatów:

  Rektora, Prorektorów, a także do sekretariatu Kanclerzy, dokonywanie opłat wszystkich składek członkowskich uczelni oraz nadawanie pozycji rejestru, rozliczanie not i rachunków wewnętrznych

  - wprowadzanie do systemu EOD faktur, not oraz innych dokumentów finansowych dotyczących zakupów i wydatków związanych z działalnością Biura Rektora oraz sekretariatów: Rektora, Prorektorów, Kanclerzy

  - sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło dla pracowników oraz osób spoza UŁ, przeprowadzanie całego procesu związanego z umowami w systemie elektronicznym

  - prowadzenie spraw związanych z majątkiem Biura Rektora: inwentaryzacje, likwidacje sprzętu, zlecanie napraw, prowadzenie księgi inwentarzowej

  - przygotowywanie, rozliczanie i monitorowanie rocznego budżetu Biura Rektora, ewidencjonowanie wydatków Biura Rektora oraz Rektora i Prorektorów

  - nadzór nad sprawną organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem sekretariatów w Biurze Rektora

  - nadzór nad togami rektorskimi oraz insygniami rektorskimi (łańcuchy, berło)

  - sprawy organizacyjne związane z działalnością Biura Rektora

  - współorganizacja stacjonarnych roboczych posiedzeń Senatu


  Godziny pracy

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek
  • Sobota
  • Niedziela